KURBAN ZA MEDRESU

Datum objave: 19 Jul 2021
Vijesti

Kurban je čin žrtve, odlučnosti, namjere i želje čovjeka da Allahova milost, Božiji rahmet, bude u njegovoj blizini.

On, kurban, je ogledalo čovjekove bogobojaznosti, potvrda stepena njegove svijesti o Bogu, pokazatelj društvene organiziranosti, darežljivosti, plemenitosti, otvorenosti, ljubavi prema porodici i drugim ljudima, a posebno prema onima koji su u potrebi jer je kurban žrtva u ime Allaha, a za više ideale.

Ferhat-pašina džamija, Banja Luka

19. juli, 2021. godine