Musa Ćazim Ćatić: Kurban-bajram

Datum objave: 31 Aug 2017
Zanimljivosti

Liepo Jutro prhnu sa Zorina njedra

Noseći pod krilom tielo mrtvog mraka;

U oku mu mladost odsijeva vedra,

A na čelu snaga ko sunčana traka…

Kao smiešak ljeta bogata i štedra

Liepo Jutro prhnu sa Zorina njedra.

 

O kuda će sada i šta li mu zbore

One dobre usne, što su živi psalam?

Gle, munari leti, gdje kandilji gore,

Mujezinu starom nazivljući selam –

I “Allahu ekber” svud se glasi ore,

Mujezin i Jutro u glas jedan zbore:

 

O muslimi dođ'te u džamiju sada,

Da molitvom duše okriepite mrtve,

Jerbo rahmet Božji na zemljicu pada,

Da bajramske vaše blagoslovi žrtve…

Nek islamska vjera srcima vam vlada,

O muslimi, dođ'te u džamiju sada!

 

 

I gle, muslimani bude se iz sanka,

Uzimaju abdest i oblače nova

Svečana odiela za bajramskog danka,

Pa u džamiji iđu, gdje se Bogu dova

Kao tamjan diže. I munara tanka

Svojim molitvama sve budi iz sanka.

 

 

Svud “Allahu ekber” ori,

I na sedždu vjerni svi padaju ljudi;

U srcu im plamen pobožnosti gori,

I ushitom vjerskim talasaju grudi,

Dok s menbere hatib svetu hutbu zbori

I glas topa dok se sa tabije ori.

 

I molitva minu, a muslimi hrle

Domovima svojim da kolju kurbane,

Sirotinju svojom milošću da grle,

Da kurbanskim mesom vidaju joj rane…

I njihove duše kreposne i vrle

U tom času raju na krilima hrle.

 

O muslimi, braćo, dan uzvišen to je,

Kad “Allahu ekber” naša srca spaja

I u Meki kada hiljade nas stoje

Na sedždi; a Islam srca nam osvaja…

Snažimo Islamom danas srce svoje,

Jerbo Kurban-bajram dan nam sveti to je!

 

Biser, Mostar, godina II, broj 10, 15. novembar 1913. Izvor: D. Tomašević (2014.) Bajram ide… Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine.

www.akos.ba