Mevlud u Gazanfer-begovoj džamiji

Datum objave: 29 Dec 2017
Vijesti

Piše: hfz Muamer ef. Okanović

U četvrtak, 28.12.2017. godine, navršeno je 29 godina od preseljenja hadži hafiza, Omera ef. Džina, dugogodišnjeg imama Gazanfer-begove džamije u Banjoj Luci. Tim povodom je u Gazanferiji, između akšama i jacije, upriličen mevludski program, kao i učenje Jasina i Tevhida za poštovanoog hafiza, u koordinaciji džemata Gazanferija, te Aktiva žena pri Medžlisu islamske zajednice Banjaluka. Prelijepa i bogougodna atmosfera krasila je ozračje džamijskog prostora, a mevludski program i hvalospjevi Božijem poslaniku, Muhammedu a.s., očitovani kroz milozvučne glasove imama Medžlsa islamske zajednice Banjaluka, potvrdili su jasnu poruku muslimana u gradu na Vrbasu da se kroz iskazivanje neupitne ljubavi Allavom miljeniku, najpotpunije iskazuje poštovanje prema velikanima Ummmeta i ulemi, kao što je hadži hafiz, Omer ef. Džin. U svom uvodnom obraćanju imam Gazanfer-begove džamije, Adnan ef. Jusić , ukratko je predstavio životno djelo hadži hafiza, te njegovo neiscrpno zalaganje za vjerski život, duhovno stasavanje i naobrazbu muslimana Banjaluke, posebno ističući njegovu posvećenost islamskom znanju, kojeg je naslijedio od svog oca, hafiza Ahmed ef. Džina. Također je spomenuo hadži hafizov pobožni način života i svakodnevne aktivnosti svedene na obavljanje namaza u džamiji, iščitavanja znanstvenih djela, te rada na njivi, kao i to da za vrijeme svog službovanja u Gazanfer-begovoj džamiji hadži hafiz nije uzimao novčanu naknadu. Glavni imam, Muhedin ef. Spahić, istakao je važnost očuvanja sjećanja na plejadu banjalučkih učenjaka, među kojima je ssvakako i hadži hafiz, kao i Reisul-ulema hafiz Ibrahim ef. Maglajlić, i mnogi drugi velikani, čiji život i djelo svjedoče da je Banjaluka nesummnjivo bila jedan od edukativnih i duhovnih centara, i da će, uz Božiju pomoć i zalaganja vrijednih imama i džematlija, taj sjaj povratiti. Centralni dio večeri obiježilo je obraćanje prvog imama Ferhat-pašine džamije, a ujedno i hadži hafizovog učenika, Mersudina ef. Hodžića, koji je, evocirajući sjećanja na druženja sa cijenjenim hafizom, emotivno osvježio sve prisutne, budeći sliku uspomena na sijela i vazove u tadašnjoj Gazanferiji prije njenog rušenja u ratnoj 1993. godini. Program je zaključen dovom i jacijom, a svi prisutni su bili počašćeni šerbetom i halvom, koje su pripremale vrijedne članice Aktiva žena na čelu sa vrijednom hanumom, Fatimom Jusić.

Hafiz Omer ef. Džin rođen je 1. Augusta 1911. god u uglednoj i staroj banjalučkoj porodici od oca hfz. Ahmeda ef. i majke Fatime hanume. Nakon završene Ujedinjene banjalučke medrese i hifza, počinje sa radom na islamskom polju. Do 17. Aprila 1950. godine bio je imam i hatib Salihije džamije, a od tada imam i hatib Gazanferije džamije u Banja Luci. Njegov ovosvjetski život kretao se u tri relacije: džamija, knjiga i njiva. Svoje imanje je obrađivao, plodove brao i na pijacu ih nosio i prodavao. Vjerske usluge nije od džematlija naplačivao. Preselio je na Ahiret 28.12.1988. godine u Banja Luci. Ukopan je pored samog ulaza u Gazanferiju džamiju.